Niels Junggreen Have

landscape with tree

Fynsværket, halmfyret kraftvarmeværk for Vattenfall

Niels har stået for idé og design af alle bygninger og facader, farvesætning af alle rum, og indretning af kontorer på Vatttenfall's halmfyrede kraftvarmeværk ved Fynsværket i Odense.

Bygningsfacaderne er udsmykket med Niels' egne fotooptagelser af hvede, byg, havre og rug, med 15 m høje motiver af korn og strå. Motiverne er printet på selvklæbende folie, skåret ud, og klæbet på den glatte facade af stålkassetter. Den varme kedelbygning har udsmykning i farver; de kolde bygninger har sort/hvide motiver.
Da værket blev opført var det verdens største halmfyrede kraftvarmeværk.


landscape with tree

Enstedmuren ved Enstedværket, kraftværk Aabenraa

Niels har udtænkt og designet den 25 m høje og 500 m lange betonmur omkring Enstedværkets kulplads, til naboernes værn mod støj og støv fra de bagvedliggende kulbjerge.

Muren er opført i glideforskalling i afsnit på 12-24 m. Trods sin kun 20 cm tykkelse er den i stand til at modstå vindtryk i kraft af sit nøje beregnede variabelt bølgede forløb, der tillige giver muren det ønskede organiske udtryk. Der er kun brugt 2 forskellige grundformer: en kantet og en kurvet form, der hver kan vendes 180 grader. De fire grunddele kan sættes i vilkårlig rækkefølge, og derved give det afvekslende udtryk.

Udsmykningen af muren er udtænkt, designet og udført i et samarbejde mellem Niels og hans bror, Torkild Junggreen Have, og er inspireret af sejl på bådene ude på fjorden, samt stjernehimlen om natten.

Der er i alt opsat 33 store aluminiums-sejl på den bølgende mur, hver 4 m høje.
De spejler himlen, og veksler derved individuelt i intensitet og farve efter himlens lys. Ved mørkets frembrud ses 222 små lyspunkter, der hver for sig ganske langsomt ændrer lysstyrke, som blinkende stjerner på himlen. Stjernerne er 2 og 3 mm punkter af fiberlys, der sidder i huller boret gennem betonvæggen. På bagsiden er et sindrigt filigran af lysfibre, der går hen til et antal lysgivere monteret højt på muren.